راه اندازی واحد SPI در ARM

 

در این پروژه سون سگمنت ها توسط شیفت رجیسترهای 74HC595 راه اندازی و اطلاعات توسط پروتکل SPI روی شیفت رجیسترها قرار می گیرد. در این پروژه اینتراپت خارجی نیز راه اندازی شده . به این صورت که با زدن دکمه F1 شما به ترتیب می توانید مواردی چون سال ، روز+ماه ، دقیقه+ساعت ،روزهای هفته+ثانیه  را مشاهده کنید.

/ 0 نظر / 77 بازدید