پروژه ساده بالاشمار و پایین شمار 0 تا 9 با سون سگمنت

 

این پروژه به سفارش پژمان دانشجوی رشته ی کامپیوتر سفارش داده شده.

در واقع این پک شامل چهار پروژه است ،چهار برنامه مختلف ولی با یک فایل پروتئوس.

پروژه اول با هر بار زدن کلید inc یک واحد اضافه شده و با dec یک واحد کم می شود.

پروژه دوم با یک بار زدن دکمه inc به صورت یک ثانیه به یک ثانیه افزایش و با یک بار زدن دکمه dec  یک ثانیه به یک ثانیه کاهش پیدا می کند.

 

پروژه های سوم و چهارم همان پروژه های یک و دو است با این تفاوت که از 0 تا 9 و بلعکس به صورت گردشی عمل می کند. 

/ 0 نظر / 34 بازدید