راه اندازی ساعت و تاریخ ماژول sim900

 

در این پروژه شما توسط کیبرد تلفنی به ترتیب سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه  داخلی ماژول را تنظیم می کنیم. 

برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

/ 0 نظر / 81 بازدید