پروژه راه اندازی LCD کاراکتری با استفاده از کتابخانه های شرکت Atmel

این پروژه شامل کتابخانه های راه اندازی زیر می باشد. ssc Pio Pmc Lcd4bit شما می توانید شماتیک راه اندازی سخت افزاری این پروژه را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

پروژه دماسنج با استفاده از کتابخانه های شرکت Atmel

    این پروژه شامل کتابخانه های راه اندازی زیر می باشد. adc Aic Dbgu Pio Pmc Lcd4bit ssc شما می توانید شماتیک راه اندازی سخت افزاری این پروژه را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پروژه ساعت و تاریخ با استفاده از rtt و کتابخانه های شرکت Atmel

این پروژه شامل کتابخانه های شرکت اتمل برای راه اندازی قسمت های  زیر می باشد. rtt Aic Dbgu Pio Pmc Ssc Lcd4bit delay در این پروژه کلیدهای تنظیم دقیقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

پروژه ساعت و تاریخ با استفاده از اینتراپت های میکرو و کتابخانه های شرکت Atmel

این پروژه شامل کتابخانه های شرکت اتمل برای راه اندازی قسمت های  زیر می باشد. tc Aic Dbgu Pio Pmc   در این پروژه کلیدهای تنظیم دقیقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
اسفند 96
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
15 پست
خرداد 93
15 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
31 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
11 پست
آبان 92
18 پست
مهر 92
17 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
3 پست
atmel_studio_6
1 پست
dimmer_with_avr
1 پست
sht10
1 پست
طراحی_pcb
1 پست
فروش_pcb
1 پست
سنسور
1 پست
مدباس
1 پست
مقالات_can
1 پست
آیسی_4060
1 پست
تایمر_555
1 پست
پروژه_can
2 پست
keypad_mobile
1 پست
lpc2138_و_lm35
1 پست
atmega_32
1 پست
پروژه_gprs
1 پست
sim900
1 پست
altium_designer
1 پست
سنسور_ir
1 پست
کرنومتر
1 پست
interrupt_fiq
1 پست
پروتکل_can
3 پست
mam
1 پست
arm7
1 پست
proteus
1 پست
پروتئوس
1 پست
پروژه_pic
1 پست
8051
2 پست
زبان_c
1 پست
پروژه_8051
2 پست
پروتکل_spi
2 پست
ds1722
1 پست
ولتمتر
1 پست
اهم_متر
1 پست
watchdog
1 پست
watchdog_in_arm
1 پست
uart__در_arm
1 پست
dac_در_arm
1 پست
پروتکل_dac
1 پست
فایل_hex
1 پست
پروژه_avr
1 پست
320x240_tft_lcd
1 پست
آموزش_arm
3 پست
rtc_in_arm
1 پست
arm_in_proteus
1 پست
آموزش_iar
1 پست
سنسور_sht10
1 پست
آرم
1 پست
lpc2138
2 پست
lpc2104
1 پست
keil
1 پست
اسمبلی
1 پست
avr
3 پست
project_with_avr
1 پست
sam-ba
1 پست
justice
1 پست
atmel
1 پست
c_code_for_arm
1 پست
touch_panel
1 پست
بسکام_8051
1 پست
gsm____sim_900
1 پست
virtul_terminal
1 پست
تراشه_ft232
1 پست
master__و_slave
1 پست
3-1/2_digit_lcd
1 پست
lcd_digital
1 پست
usart__با_arm
1 پست
spi__با_arm
1 پست
pwm__در_avr
1 پست
bascom
1 پست
بسکام
1 پست
آیسی_dac0800
1 پست
adch
1 پست
uart_در_arm
1 پست
libraries_search
1 پست
پروتل
1 پست
even
1 پست
odd_integer
1 پست
avr_های__tiny
1 پست
آیسی_mt8880
1 پست
آیسی_mt8888
1 پست
c_program
1 پست
کد_startup
1 پست
میکرو_arm
1 پست
ponyprog2000
1 پست
coreometer
1 پست
step_motor
2 پست
آموزش_avr
1 پست
gdm12864a
1 پست
avrstudio
1 پست
baud_rate
1 پست
admux
1 پست
usart
2 پست
دیپ_سویچ
1 پست
usb_with_avr
1 پست
avrkeyboard_pc
1 پست
glcd_tools
1 پست
codevision
1 پست
jtag
1 پست
مموری_sd
1 پست
مموری_mmc
1 پست
decoder_3-8
1 پست
sipo
1 پست
advance_avr
1 پست
risc
1 پست
cisc
1 پست
ماتریس_8*8
1 پست
slave
1 پست
master
2 پست
spi
1 پست
slaves
1 پست
spi_avr
1 پست
servo_motor
1 پست
ampire
1 پست
atmega16
1 پست
matrix8*8
1 پست
ای_وی_آر
1 پست
pwm
1 پست
pwm__avr
1 پست
adc
1 پست
lcd
2 پست
آیسی_74ls48
1 پست
codevision__c
1 پست
شستی
1 پست
atmega_16
1 پست
counter_0_to_9
1 پست
counter_with_avr
1 پست
7segment
1 پست
counter_0_to_99
1 پست
آیسی_7490
1 پست
multiplier
1 پست
multi_3_bit
1 پست
چشمک_زن
1 پست
on_&_off
1 پست
شمارنده
2 پست
counter_down
1 پست
کانتر
1 پست
up_counter
1 پست
پروژه
1 پست