پروژه ساعت و تاریخ با استفاده از rtt و کتابخانه های شرکت Atmel

این پروژه شامل کتابخانه های شرکت اتمل برای راه اندازی قسمت های  زیر می باشد.

rtt

Aic

Dbgu

Pio

Pmc

Ssc

Lcd4bit

delay

در این پروژه کلیدهای تنظیم دقیقه ، ساعت ، روز و ماه وجود دارد. روزهای 6 ماه اول سال به صورت 31 روزه و 6 ماه دوم به صورت 30 روزه تنظیم شده.

شما می توانید شماتیک راه اندازی سخت افزاری این پروژه را نیز از آدرس زیر دانلود کنید.

http://cloud.zigur.com/public.php?service=files&t=265fc477ebc388859f3a9fca71c027fa&download

برای اطلاعات بیشتر لطفا ایمیل بزنید:

Ramin.yousefi2@gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید