دریافت SMS توسط sim900

 

در این پروژه بخش دریافت پیام کوتاه ماژول sim900 را راه اندازی کردیم. به گونه که شما قادر خواهید بود تمامی پیام های داخل inbox را مدیریت کنید . آنها را بخوانید و یا حذف کنید.

همچنین در صورت دریافت پیام کوتاه ، شماره ارسال کننده پیام در ردیف 1 LCD کاراکتری افتاده و در سطر دوم  متن پیام به صورت خطوط روان تا انتهای پیام نمایش داده می شود.

در مدار یک BUZZER به منظور هشدار دریافت پیام تعبیه شده و به محض دریافت پیام یک بوق کوتاه می زند.

میکروی به کار رفته ATmega32 . LCD 2*16 

صفحه کلید تلفنی

برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

/ 0 نظر / 51 بازدید