کنترل موتور BLDC توسط پروتکل CAN میکروکنترلر AT90CAN128

استفاده از موتورهای بدون جاروبک (Brushless DC) رو به افزایش است. از دلایل رشد استفاده از این موتورها می توان به اندازه و سایز خوب نسبت به توان این موتورها. شتاب عالی، نیاز نداشتن و یا نیاز خیلی کم به نگهداری، نداشتن صدا و نویز نسبت به موتورهای DC معمولی جاروبک دار.

کنترل موتورهای جاروبک دار به صورت فیزیکی محل قرارگیری سیم پیچ ها را مشخص می کند ولی این عمل در موتورهای بدون جاروبک به صورت الکتریکی صورت می گیرد.

این پروژه با دو کامپایلر IAR و کدویژن نوشته شده (به همراه توضیح خط به خط برنامه) که شما را قادر می سازد توسط پروتکل های CAN , UART , PWM ,  سرعت و جهت موتور را کنترل کنید. 

/ 0 نظر / 40 بازدید