کنترل رله توسط sim 900 با ارسال SMS

در این پروژه قادر هستید با ارسال یک پیام کوتاه یک رله یا چند رله را کنترل کنید . به صورتی که ON  و یا OFF شوند. نوع عملکرد و تعداد رله ها به دست نویسنده برنامه می باشد تا بر اساس نیاز آنها را تنظیم کند.

توسط این رله ها شما قادر خواهید بود هر وسیله برقی را جداگانه کنترل کنید.

/ 0 نظر / 171 بازدید