نقشه شماتیک و PCB مدار دماسنج دیجیتال

 

این طراحی به سفارش مریم تهیه و ارائه شد.

برای طراحی مدارهای خود توسط نرم افزار Altium Designer  لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com

/ 0 نظر / 293 بازدید