روز شمار پروژه و یا ساعت معکوس شمار

 

این پروژه به سفارش حجت تهیه شده .

چهار کلید برای تنظیم ثانیه و دقیقه و ساعت.  ساعت را می توان از 0 تا 999 که معادل 41.5 روز می شود تنظیم کرد. در این پروژه بعد از تنظیم به صورت معکوس می شمارد تا ارقام به صفر برسند.

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید