راه اندازی آیسی های MCP2515 و PCA82C250

 راه اندازی آیسی های MCP2515  و PCA82c250ارسال و دریافت با پروتکل CAN

 این پروژه به سفارش خانم مرزوقی تهیه و ارائه گردید. در این پروژه با استفاده از آیسی های CAN و میکرو کنترلر AVR عملیات ارسال و دریافت همزمان اطلاعات را بین دو مدار مشابه داریم.

برای اطلاعات بیشتر و  سفارش پروژه ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com

/ 0 نظر / 179 بازدید