کنترلر موتور DC با ریموت کنترل

 

این پروژه به سفارش میلاد تهیه شد.

در این پروژه توسط دکمه های تقسیم و ضرب موتور را چپگرد و راستگرد کرده. و با کلید های 1 تا 9 سرعت موتور را کنترل می کنیم . که به ترتیب از 1 کمترین سرعت و 9 بیشترین سرعت می شود.

/ 0 نظر / 67 بازدید