ساعت و تقویم با دو کلید برای تنظیم آنها

 

این پروژه به سفارش خانم نگار برای تکمیل پروژه شان تهیه و ارائه شد.

عملکرد مدار :با هر بار زدن کلید تنظیم به ترتیب ثانیه، دقیقه، ساعت، روز ، ماه، سال چشمک زن شده و آماده تنظیم با کلید UP می شوند.

 

برای سفارش پروژه های خود به ما ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com

/ 0 نظر / 5 بازدید