ماشین حساب سریال

 

این پروژه به سفارش نیلوفر تهیه شده است.

شرح پروژه :

ماشین حساب سریال
مداری طراحی کنید که بتواند 4عمل اصلی را بر روی اعداد حقیقی انجام داده و از پورت سریال برای نمایش عملیات و پاسخ ها
استفاده کند.این مدار باید برای خواندن از ورودی ها از یک صفحه کلید 16 تایی و یکی از پورت های میکروکنترلر استفاده نماید و
بتواند با اعداد منفی و اعشاری نیز کار کند.

/ 0 نظر / 55 بازدید