راه اندازی SRF05 با AVR بدون تایمر داخلی

 

میکروی مورد استفاده  ATmega32

زبان برنامه C

کامپایلر کدویژن

در این پروژه از تایمر داخلی میکرو استفاده نکرده. و سنسور را به صورت ساده راه اندازی کردیم.

/ 0 نظر / 64 بازدید