ارتباط سریال ATmega8

 

این پروژه به سفارش خانم شریف نژاد تهیه شده است.

با کلیک هر کلید LED مربوطه روشن و با زدن همان کلید LED خاموش می شود. 

/ 0 نظر / 74 بازدید