ارتباط دو میکرو با پروتکل i2c

 

این پروژه برای مسعود تهیه و ارائه گردید .

در این پروژه master اعداد 0 تا 9  را به صورت افزایشی ارسال و slave  اعداد 9 تا 0 رو به صورت برعکس برای master ارسال می کند. ارتباط بین دو میکرو با پروتکل i2c می باشد.

زبان برنامه نویسی بسکام.

/ 0 نظر / 183 بازدید