پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

طراحی یک Scheduler نوع Co-operative
 

مهمترین مزیت معماری حلقه ی بی نهایت ، سادگی آن است . در نتیجه درک آن ساده است و تقریباَ از حافظه ی سیستم و منابع CPU استفاده نمی کند.

در این پروژه می خواهیم Scheduler با وظیفه وصل کردن یک LED با فواصل زمانی 50 میلی ثانیه و یک موتور را با فاصله ی 100 میلی ثانیه قطع و وصل کند.


برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل های پروتئوس و برنامه ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com