پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

کنترل موتور DC با میکروکنترلر ARM
 

این یک نمونه پروژه کاربردی با میکروکنترلر  ARM می باشد. در این پروژه داریم : کنترل سرعت ، فیدبک جریان ، اندازه گیری سرعت موتور ، راه اندازی MOSFET ، کنترل سرعت و جهت ، خواندن مقدار پتانسیومتر جهت به دست آوردن سرعت و جهت مطلوب کاربر،   حفاظت با استفاده از اندازه گیری جریان موتور،  تنظیم زمان وظیفه ی PWM و اعمال فرمان مناسب به MOSFET های Q1- Q4

ارتباط RS232 با PC 


برای اطلاعات بیشتر و سفارش فایل های پروتئوس و برنامه ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com