پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

راه اندازی PWM در میکروکنترلر ARM
 

واحد PWM از نظر سخت افزاری، مستقل از تایمر و کانتر است اما از لحاظ عملکرد، به نوعی همان تایمر و کانتر است که امکاناتی برای ایجاد موج PWM به آن افزوده شده است. 


در این پروژه تابع pwminit، کانال PWM2 را در وضعیت دولبه تنظیم کرده و سیکل شمارش آن را به 256 پالس تایمر محدود می کند.

در فایل main.c نمونه برنامه ای وجود دارد که در آن پس از پیکربندی واحد PWM توسط تابع pwminit عدد 32 به طور متقارن در رجیسترهای تطبیق دو لبه ی pwm2 بارگذاری می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com