پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ADC مبدل آنالوگ به دیجیتال در ARM
 

تمام میکروکنترلرهای سری LPC2000 به جز LPC2104/2105/2106 دارای حداقل یک مبدل آنالوگ به دیجیتال یا ADC  10 بیتی هستند.


در برنامه به طور متناوب مقدار ولتاژ اعمال شده به پایه ی ADC0.1 خوانده شده و پس از تبدیل به وسیله ی ADC، نتیجه به پورت سریال ارسال می شود. 

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com