پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

UART در ARM
 


میکروکنترلرهای سری LPC200 حداقل 2 و حداکثر 4 واحد "فرستنده گیرنده ی عمومی غیر همگام" یا UART دارند.

برنامه برای ارتباط UART1  قطعه ی LPC2132  با پورت سریال PC می باشد.

شامل uart.h        uart.c      main.c

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com