پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

راه اندازی RTC داخلی میکروکنترل ARM با Timer هایش
 

در این پروژه با استفاده از وقفه ی تایمر0   LED وصل شده به P1.16 را با فرکانس 1Hz(ثانیه ساعت) روشن و خاموش می کنیم. با استفاده از این پروژه می توانید ساعت دیجیتالی ساخته و یا از زمان دقیق برای پروژه هایتان استفاده کنید.


برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com