پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

کلید های میانبر در Altium Designer
 

کلید های میانبر مشترک بین شماتیک و PCB


Ctrl + mouse wheel

برای zoom  کردن

 

mouse wheel

بالا پایین کردن صفحه

 

Shift+ mouse wheel

چپ و راست کردن صفحه

 

 

دکمه O

باز کردن options menu

 

 

دکمه z

باز کردن zoom menu

 

Ctrl + z

Undo برگشت یک پله به عقب

 

Ctrl + y

Redo برگشت یک پله به جلو

 

دکمه v بعد d   یا  دکمه v بعد f

برای fit کردن صفحه 


نگه داشتن کلید راست موس

جابجایی صفحه کار

 

Shift+C

برای از بین بردن Filter  موجود.

 

 

کلید های میانبر  شماتیک 

 Shift+ Space

در زمان سیم کشی ها زاویه سیم کشی را تغییر می دهد.

 

Backspace

در زمان سیم کشی یک مرحله مسیر سیم کشی را به عقب می برد.

 

Ctrl+ Left-Click & Drag

جابجایی قطعات به همراه سیم کشی ها

 

 Left-Click + نگه داشتن Delete  یا insert

در زمان سیم کشی مراحل یا رده بندی سیم را به کلی پاک یا مکرر وصل می کند.

 

 Left-Click + Alt

برای فیلتر کردن قطعات و اجزای دیگر .مثلا با کلید بر روی vcc تمام vccها نمایش داده شده و بقیه فیلتر می شود.

 

 

 

 

کلید های میانبر  PCB

 

 

Ctrl+G

 برای تنظیم اندازه محیط شطرنجی (Grid)

 

 

G

 باز کردن منوی تنظیم Grid

 

  

N

در زمان جابجایی قطعات اتصالات آنها را مخفی می کند.

 

L

در زمان جابجایی قطعه موقعیت آن را که روی برد باشد یا پشت برد مشخص می کند.

 

 

 

Ctrl + Left-Click

 بر روی اتصالات بین قطعات آنها را highlight می کند. 

                  

 

Ctrl + Space

در زمان سیم کشی برای تغییر زاویه سیم.

 

 Shift + S

نمایش تنها یک طرف برد.

 

L

باز شدن پنجره ی تنظیمات لایه های برد و رنگ بندی نمایش

 

 

Ctrl + H

انتخاب کردن اتصالات مسی روی برد

 

 

+ و -

جابجایی محیط لایه ها

 

 

*

جابجایی بین لایه های موجود روی برد

 

M

نمایش منوی move

 

Ctrl + M

اندازه گیری فواصل

 

 

 

Shift + space

در حالی که قطعه به موس چسبیده است با نگه داشتن Shift و زدن space در جهت عقربه های ساعت می چرخد و بدون shift برخلاف عقربه های ساعت. 

 

 

Q

تعویض واحد ها از mm به mil

 

 

Shift + click

برای انتخاب پراکنده قطعات.