پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

پروژه تشخیص اعداد زوج یا فرد
 

یکی از پر کاربرد ترین مسائل در برنامه نویسی ایجاد شرط زوج یا فرد بودن ارقام برای میکرو است . مثلا اگر عدد بدست آمده در مرحله ای خاص زوج بود این کار و یا فرد بود کاری دیگر را انجام بده و یا تنها ارقام مورد استفاده ی ما ارقام زوج هستند با این شرط فقط آنها را نشان بده.

در این برنامه با وارد کردن عدد مورد نظرتان و سپس زدن دکمه = نتیجه زوج(Even) و یا فرد(Odd) بودن را به شما نمایش می دهد.


برای دریافت برنامه  و فایل پروتئوس به ما Email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com