پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه تولید اعداد تصادفی
 

 از این پروژه در تمامی وسایلی که به نحوی با سیستم انتخاب تصادفی سرو کار دارند همچون سیستم های پخش صوتی ،lottery و..... استفاده می شود. در این پروژه از خانواده tiny AVR ها استفاده شده تا عزیزان با این avr ها نیز کار کرده باشند.

 

 

 


برای سفارش برنامه  و فایل پروتئوس به ما Email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com