پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

تست سرعت 2
 

در این پروژه بعد از تست سرعت خود به تعداد 5 مرتبه (تعداد دفعات در سمت راست بالای LCD نمایش داده می شود) مقدار میانگین زمان شما محاسبه شده و اعلام می گردد.


برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com