پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه راه اندازی MMC/SD با FAT
 

با توجه به این که نمی توان فرمت FAT را در پروتئوس نشان داد ناگزیر باید مدار را به صورت سخت افزاری چک کنید.

پروژه به این صورت است که در داخل مموری یک فایل متنی(txt) ایجاد کرده و داخل آن یک متن می نویسید.برای سفارش برنامه C و راهنمایی سخت افزاری لطفا ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com