پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

تست سرعت
 

 

 

 

در این پروژه بعد از زدن دکمه ی start در زمان نامشخصی (در هر دفعه

Random می شود) لامپ روشن شده و شما باید دکمه ی stop را

سریع بزنید.با زدن دکمه reset مجدد می توانید شانس خود را امتحان کنید. 


برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com