پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساخت کرنومتر
 

 

در این پروژه که از تایمر داخلی میکرو استفاده شده یک کرنومتر واقعی را در دست خواهید داشت. و با مواردی چون تایمر داخلی میکرو ، راه اندازی LCD و .... آشنا می شوید.