پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

کنترل میزان چرخش step motor با ورودی کیبرد تلفنی
 

 با فعال شدن پروژه خط اول السیدی میزان درجه ی چرخیدن استپ
موتور را از شما می خواهد که با کیبرد وارد می کنید . بعد از ورود درجه چرخش
با زدن دکمه ستاره خط دوم ظاهر می شود که از شما جهت چرخش را می خواهد که
با زدن دکمه 3 به سمت راست و با دکمه 1 به سمت چپ تنظیم می شود . بار دیگر با
زدن دکمه ی ستاره موتور به همان میزان درجه و به همان جهتی که شما تنظیم
کرده اید می چرخد .
با زدن دکمه مربع مراحل از اول شروع می شود.

قیمت این پروژه فایل پروتئوس + برنامه سورس + آموزش برنامه 30 هزار تومان می باشد.


برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com