پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ذخیره و نمایش اعداد ورودی به مموری
 

در این پروژه اعداد دلخواه خود را وارد کرده و با زدن دکمه تقسیم آن را در سکتور (نمایش داده شده در انتهای صفحه نمایش) ذخیره می کنید . و سپس با زدن دکمه ON صفحه پاک شده و می توانید عدد بعدی را ذخیره کنید.در آخر با دکمه های مثبت و منفی می توانید سکتورهای  مموری را بالا و پایین کنید و اعداد خود را که در هر سکتوری ذخیره کرده اید به همراه شماره سکتور ببینید.


برای دریافت برنامه ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com