پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

ضبط و پخش تصویر به صورت سکتور در MMC/SD مموری
 


برای دریافت اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com