پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

پروژه آیفون آپارتمان با USART
 

در این پروژه از سیستم USART AVR استفاده شده .

پروژه به این گونه است که در ابتدا از شما می خواهد برای فعال سازی دکمه ی مربع را فشار دهید ، بعد از شما شماره ی واحد مورد نظر را می خواهد که ما در اینجا 4 واحد آپارتمان را تعریف کردیم که به میل خود می توان تعداد آن را زیاد کرد. در نتیجه مجدداً برای فعال کردن زنگ واحد مورد نظر باید کلید ستاره را فشار دهید در این لحظه چراغ مربوط به آن واحد برای چند ثانیه روشن شده و مجدد خاموش می شود.