پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

راه انداز موتور L298
 


طرز کار:

در اینجا شما قادر به راه اندازی و درایو 2 موتور می باشید.

هر کدام از پایه های enable برای فعال کردن موتور مورد نظر است.

برای هر موتور دو پایه ورودی وجود دارد که حتما باید به صورت XOR(یعنی در هر لحظه فقط یکی از آنها باید روشن باشد) باشند.که عامل چپ یا راستگرد کردن موتور می شوند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com