پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ساخت ساعت با 42 عدد ماتریس 8*8
 


برای دریافت برنامه و اطلاعات تکمیلی Email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com