پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

ارتباط پورت سریال از طریق پروتکل spi
 

 

این پروژه به منظور برقراری و راه اندازی آیسی MCP2515 که یک آیسی CAN می باشد و با پروتکل spi کار می کند طراحی شد . تا بتوان 2 کامپیوتر را توسط آن کانفیگ کرد.

 

برای اطلاعات بیشتر و سفارش پروژه ایمیل بزنید.