پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

پروژه کنترل step motor
 

در این پروژه پس از فعال شدن ، از شما تعداد گام های موتور را می خواهد که با کیبرد وارد می کنید .با زدن کلید ستاره به خط دوم رفته و از شما جهت چرخش موتور را می خواهد .که با کلید 1 و 3 که به ترتیب چپ و راستگرد است را مشخص می کنید و دوباره با زدن کلید ستاره موتور را فعال می کنید .برای تکرار مراحل فوق باید کلید مربع را بزنید تا  همه چیز پاک شده و دورباره عملیات را پیگیری کنید.


برای دریافت اطلاعات بیشتر و برنامه Email بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com