پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

پروژه دماسنج هوشمند
 

در این پروژه با دو کلید مشخص می کنید خروجی ما که در اینجا لامپ می باشد در چه دمایی روشن و در چه دمایی خاموش شود .این پروژه تمرینی بر ADC  میکروکنترلر های AVR می باشد.سنسور دما LM35 می باشد.