پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه کنترل موتور پله ای با ریموت کنترلر
 

 

این پروژه به سفارش میلاد تهیه شده .

عملکرد مدار:

با کلید های ضرب و تقسیم موتور به ترتیب تند و کند می گردد. و با کلید های 1 تا 9 به ترتیب از یک دور تا 9 دور می چرخد. برای مثال با زدن دکمه 1 موتور 1 دور می چرخد و با زدن دکمه 9 موتور 9 بار دور خود می چرخد.

با کلید های - و + هم به ترتیب می توانید موتور را چپگرد و راستگرد کنید.

برای مثال شما ابتدا عدد 2 را زده بعد دکمه ضرب را زده بعد دکمه - را موتور 2 دور با سرعت تند در جهت چپ می چرخد.