پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

کنترل ولتاژ پایه خروجی میکرو توسط کامپیوتر
 

این پروژه به سفارش خانم کاکاوند برای کنترل منبع تغذیه سوئیچینگ توسط کامپیوتر تهیه  شده .

روش کار به این صورت است که با ورود اعداد 0 تا 4 توسط کیبرد کامپیوتر به ترتیب ولتاژ های 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 3.3  را میکرو در خروجی خود به ما می دهد.