پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

روز شمار پروژه و یا ساعت معکوس شمار 2
 

برای سفارش پروژه های خود لطفا ایمیل بزنید.

در این ورژن از ATmega 32  استفاده شده و به جای ثانیه از خروجی تایمر پایه OC استفاده شده که یک LED به آن وصل است و هر ثانیه روشن و خاموش می شود.