پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

دماسنج با 8051
 

برنامه به زبان بیسیک و با کامپایلر بسکام 8051 نوشته شده است.