پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

پروژه دماسنج هوشمند با ریموت کنترل از راه دور
 

این پروژه به سفارش حمید رضا دانشجوی برق-الکترونیک ساخته شده است:

 

مدار سمت راست کنترل از راه دور است و مدار سمت چپ دماسنج هوشمند.

اتصال usart این دو که همکنون با سیم به هم وصل شده را می توان به ماژول های RF سپورد. 

روش کار به این صورت است که با دکمه  تقسیم مقدار on را تعیین می کنید و با کلید ضرب  مقدار off را .

در این پروژه شما با موارد زیر به طور کامل آشنا می شوید.

usart

keypad

LCD

ADC