پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

VIRTUL TERMINAL
 

این پروژه برای راهنمایی آقای جهانی از تهران تهیه شده که در آن روش کار با VIRTUL TERMINAL پروتئوس که در قسمت Virtual instruments mode  قرار دارد تهیه شده.

در این پروژه وقتی دکمه اجرا را می زنید از شما می خواهد که عددی را وارد کنید .

بعد از ورود عدد توسط کیبرد کامپیوتر، با زدن دکمه ی Enter  عدد وارد شده را به شما نشان می دهد.