پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

چراغ خواب هوشمند
 

در این پروژه با کم و زیاد کردن نور داده شده به فتوسل میزان ولتاژ آن را اندازه گیری کرده و با توجه به سیستم ADC میکرو دستورات لازم را برای اجرای هر کاری ، مثلا وصل شدن و یا قطع شدن رله می دهیم.