پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

لطفا ایمیل بزنید

دماسنج outdoor و indoor با سیستم spi
 

دماسنج  برای محیط بیرون و درون


در این پروژه سه عدد میکروکنترلر بصورت شبکه بهم متصل شده اند که یکی بصورت Master و ما بقی بصورت Slave عمل می کنند.

میکروکنترلر Master دو عدد سنسور حرارتی LM35  را خوانده و بترتیب برای Slave1  و Slave2 ارسال می کند. میکروکنترلر Slave نیز اطلاعات دریافتی را بر روی LCD نمایش    می دهد.

 

 

برای اطلاعات بیشتر و سفارش پروژه خاص خود به ما ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com