پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

فرکانس متر دیجیتالی
 


در این بخش یک پروژه فرکانس متر دیجیتال با میکرو کنترلر ATmega16 با استفاده از تایمرها ارائه کردیم.

 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر و سفارش پروژه ایمیل بزنید.


ramin.yousefi2@gmail.com