پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

LED & Button with ARM
 


این برنامه به سفارش پژمان از کرمان می باشد.

 4 عدد LED به صورت چرخشی روشن نمایید و بتوان توسط کلید s0 سرعت چرخش آنها را کاهش و توسط s1 سرعت چرخش را افزایش داد.

(تایمر نگهبان خاموش ، ریست خارجی فعال ، فرکانس کلاک اصلی را 48MHz در نظر بگیرید با توجه به آنکه از کریستال خارجی 18.432 MHz استفاده شده است) 

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com