پروژه های ramin.yousefi2@gmail.com AVR,ARM,PIC,8051

تلفن تماس 09356250799

تابلو روان 8*8 با ARM
 


در این پروژه قصد داریم متن انگلیسی بصورت روان از سمت راست به چپ حرکت کند.

در این پروژه از تایمر وقفه متناوب PIT استفاده می شود بطوریکه هر 1 میلی ثانیه یک وقفه توسط کنترلر پیشرفته وقفه AIC تولید می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فایل ها ایمیل بزنید.

ramin.yousefi2@gmail.com